Witold Zacharewicz zawiadamia teściową o narodzinach syna.